Chính sách giao hàng

1. Địa điểm giao hàng

Vigo giao hàng đến tất cả quận huyện ở Việt Nam thông qua hệ thống các đối tác giao hàng của Vigo tại từng địa bàn.

2. Thời gian giao hàng

Các đơn hàng đặt trước 24h00 mỗi ngày sẽ được Vigo giao vào ngày làm việc kế tiếp (trừ ngày nghỉ lễ) hoặc trễ nhất là sau 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp Vigo không thể giao hàng trong khoảng thời gian trên, Vigo sẻ thông tin đến khách hàng và khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng nếu muốn mà không phát sinh bất cứ mọi chi phí nào khác.

3. Phí giao hàng

Vigo miễn phí giao hàng đối với tất cả những đơn hàng.

4. Đối tác giao hàng của Vigo

Tại mỗi địa bàn, Vigo có các Đối tác giao hàng sẽ chịu trách nhiệm giao hàng và gửi Phiếu giao hàng đến khách hàng theo từng đơn hàng mà khách hàng đã đặt hàng. 5. Các chứng từ khi giao hàng Khi nhận hàng, nhân viên giao hàng sẽ giao kèm Phiếu giao hàng đến khách hàng. Phiếu giao hàng được in làm 2 bản, trong đó một bản sẽ được gửi đến khách hàng, một bản để khách hàng ký nhận và sẽ được nhân viên giao hàng mang về. Hóa đơn VAT sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 24 tiếng kể từ khi đơn hàng được giao hàng thành công.

5. Kiểm tra hàng hóa khi giao nhận

Khi nhận sản phẩm từ nhân viên giao hàng, Quý khách có thể mở niêm phong thùng hàng của để kiểm tra hàng hóa (số lượng, màu sắc, tình trạng, chủng loại, kích cỡ…). Tuy nhiên, việc kiểm tra này sẽ không bao gồm việc mở tem dán niêm phong của sản phẩm bên trong. Sau khi kiểm tra và chấp nhận hàng hóa, Quý khách ký vào 1 bản của Phiếu giao hàng, đồng thời giữ bản còn lại của Phiếu giao hàng đi kèm theo sản phẩm.